เกาะกำ เกาะญี่ปุ่น เกาะค้างคาว

หมู่เกาะกำ เป็นเกาะที่สวยงาม มีหาดทรายขาวบริสุทธิ์อยู่เกือบรอบเกาะ หมู่เกาะกำเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ แหลมสน มีเกาะกำใหญ่เป็นเกาะศูนย์กลาง เกาะกำใหญ่  อ่าวเขาควาย เกาะญี่ปุ่น ดาวเด่นแห่งทะเลระนอง ที่เที่ยวสุดฮอตแห่งหมู่เกาะกำ  ท้องทะเลสุดอันซีนต้อนรับหน้าร้อนที่ไม่ควรมองข้าม เกาะกำตก หรืออ่าวเขาควาย  เกาะกำนี้มีริมหาดทรายขาว 4 หาด มีสองหาด มีเคิร์ฟ เข้าหากัน เป็นเส้นทางเดินทะเลแหวก ให้ท่านสามารถเดินข้ามไปอีกเกาะได้...สวยประทับตาประทับใจจริงๆค่ะ.ชายหาดโค้งเป็นรูปเขาควาย จึงมีคนเรียกว่าเกาะเขาควาย ส่วนชาวต่างชาติมักเรียกว่า blue lagoon เพราะมีน้ำทะเลเป็นสองสีต่อกัน ลักษณะคล้าย ลากูนขนาดใหญ่ มีทรายขาวสะอาดสวยงาม และน้ำทะเลใส ที่นี้ ท่านสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย เดินรับลมชิวๆสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะ การัง ได้ตลอดแนวรอบรอบเกาะ ชมความงามของป่าธรรมชาติ และดอกไม้ป่า บนริมหาดมากมาย ลานผักบุ้งทะเล สมุนไพรแก้พิษทะเลทุกชนิด รวมทั้งว่ายน้ำไปยังเกาะหินมหัศจรรย์ และหากใครชอบกิจกรรมผจญภัยสุดมันส์สไตล์แอดเวนเจอร์ ห้ามพลาด! มีเส้นทางที่ทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถปีนขึ้นเขาไปยังจุดชมวิว เพื่อเก็บภาพวิวสวยๆไปอวดเพื่อนๆกันค่ะ จุดนี้จะมองเห็นภาพทั้งหมดของเกาะ สวยสุดๆเกินบรรยาย  ฟินเว่อร์...

เดย์ทริปเที่ยวเกาะกำ เกาะญี่ปุ่น เกาะค้างคาว (หมู่เกาะกำ ระนอง)

08.30 น.

รถรับท่านที่จุดนัดพบ ในตัวเมืองระนอง นำท่านสู่ท่าเรือบางเบน

09.30 น.

ถึงท่าเรือบางเบน  เรือนำท่านเดินทางสู่เกาะญี่ปุ่น ฐานทัพเก่าของญี่ปุ่นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  หน้าหาดยาว น้ำทะเลใส่

11.00 น.

นำท่านเดินทางต่อ ไปยัง อ่าวเขาควาย เราเสริฟอาหารเที่ยงบนเกาะนี้  อาหารทะเลสดๆ สะอาด อร่อย น่ารับประทาน และให้ท่านได้เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 น.

แวะกระโดดน้ำ เกาะค้างคาว ที่ซุกซ่อนอยู่ท่ามกลางเกาะหลาย ๆ แห่ง ให้เราได้ลงดำน้ำดูปลานีโม่ และปลา ปะการังอื่น ๆ กันสุดสนุกหรือจะเดินลัดเลาะ Print รอยเท้าไว้บนผืนทราย

15.00 น.

เดินทางออกจากเกาะค้างคาว มุ่งหน้าสู่ท่าเรือระนอง

16.00 น.

นำท่านถึงท่าเรือบางเบน เดินทางกลับที่พัก หรือจุดนัดส่ง  โดยสวัสดีภาพ

***โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมในทะเล ***    

 

ราคาเดย์ทริปเที่ยวทะเลระนองหมู่เกาะกำ  เกาะกำตก เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น 

 โปรแกรมทัวร์ (Tour Program)  ราคาขาย (Published Rate)
( บาท )
ผู้ใหญ่ Adult 

เด็ก Child (4-11 yrs)

เด็ก Child (1-3 yrs)

ทริปเที่ยว หมู่เกาะกำ  เกาะกำตก

เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น 

1,800.- 900.- 250.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

2. เรือหัวโทงนำเที่ยวตามโปรแกรม
3. ค่าเข้าอุทยาน
4. ไกด์ และอุปกรณ์ดำน้ำ
5. น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้ ขนม ระหว่างทริป
6. ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
7. รถรับ-ส่งในตัวเมืองไปท่าเรือ / รับ-ส่ง สนามบินไปท่าเรือ (เพิ่มท่านละ 200.-/ ท่าน/ เที่ยว)

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดสำหรับเปลี่ยนกลับ, ของใช้ส่วนตัว แชมพูสระผมและครีมอาบน้ำ

2. กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด

 

เอกสารประกอบการเดินทาง (แจ้งประกันอุบัติเหตุ)
1. ผู้ใหญ่ : บัตรประชาชนตัวจริง
2. เด็ก : บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาใบสูติบัตร

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจองทริป ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน ( จองทริปน้อยกว่า 15 วัน จ่ายเต็มจำนวน) *
สำหรับต่างชาติเพิ่ม 200 บาท
2. หากเรือไม่ออกเพราะสภาพอากาศไม่ดี คืนเงินเต็มจำนวน
3. กรุณาโทรตรวจสอบวันเดินทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง แจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบจองทริปและใบรับเงินของท่าน

 

การยกเลิกการเดินทาง

-  แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน  ก่อนวันที่นำเที่ยว   

   คืนเงินค่าทริป 100%

-  แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ ไม่น้อยกว่า 15 วัน  ก่อนวันที่นำเที่ยว

   คืนเงินค่าทริป  50%

-  แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทราบ  น้อยกว่า 15 วัน  ก่อนวันที่นำเที่ยว 

   ไม่คืนค่าทริป

 

 หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่ท่านทางมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดไว้ 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ เวลา และสภาพอากาศ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายของสิ่งของมีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
4. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด.