สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองระนอง

สถานที่ท่องเที่ยวระนอง

จังหวัดระนอง

ระนอง เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 568 กิโลเมตร จังหวัดระนอง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีฝนตกยาวนานถึง 8 เดือน ระนองมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 3,298 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,141,250 ไร่ ทางตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับพม่าและมหาสมุทรอินเดีย มีพื้นที่ติดต่อทางตะวันออกติดต่อกับจังหวัดชุมพร ทางใต้ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพังงา แม้ว่าระนองจะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่เป็นดินแดนที่มีธรรมชาติสวยงาม อาทิ น้ำตกและป่าชายเลน มีลักษณะพื้นที่เรียวและแคบ มีความยาวถึง 169 กิโลเมตร และมีความแคบในบริเวณอำเภอกระบุรี เพียง 9 กิโลเมตร

ระนองเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเรืองอำนาจ เดิมเป็นหัวเมืองขนาดเล็กขึ้นกับเมืองชุมพร คำว่าระนองเพี้ยนมาจากคำว่า แร่นอง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดมีแร่อยู่มากมาย เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ระนองเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการส่งออกและฟื้นฟูทรัพยากรประมง อาหารประจำถิ่นของระนองได้รับอิทธิพลจากอาหารของคนจีนฮกเกี้ยนที่เป็นผู้มาบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน และได้วัฒนธรรมของอาหารมาเผยแพร่สืบมาถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เมืองระนองยังเป็นประตูไปสู่พม่า เป็นการเชื่อมกันโดยเรือเช่าหรือเรือยาวข้ามฝากระหว่างสองประเทศ นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เมืองระนอง นี้เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองน้ำแร่และบ่อน้ำพุร้อน ยังมีสวนรุกขชาติที่สวยงาม และที่พักโรงแรมชั้นนำต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากมาย (https://www.sawadee.co.th/thai/ranong/)

เกาะพยาม

เกาะพยาม ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครมาจังหวัดนี้ต้องแวะไปเที่ยวพักผ่อน มีชายหาดขาวสะอาดทอดตัวเป็นแนวยาวไปตามตัวเกาะหลายแห่ง และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแนวปะการังใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านชาวเลตั้งอยู่หลายสิบหลังคาเรือน เสน่ห์ของเกาะแห่งนี้คือ ความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหนีความวุ่นวาย มาชาร์จแบต ชาร์จพลังชีวิตอย่างแท้จริง

เกาะกำตก

เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติแหลมสน ซึ่งบริเวณด้านหลังเกาะเป็นชายหาดที่โค้งมาติดกันเป็นรูปวงกลมตามแนวเหนือ-ใต้นับเป็จุดชมวิวที่สวยงาม ภายใต้บรรยากาศ ที่โอบล้อมด้วยน้ำทะเลสวยใส ชายหาดขาวละเอียด

เกาะค้างคาว

เกาะค้างคาว เป็นที่อาศัยของค้างคาวแม่ไก่นับพันตัว ถือเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในการเที่ยวทะเลระนอง เพราะมีหาดทรายขาวละเอียด รอบเกาะสามารถดำน้ำชมปะการังได้ทั้งแบบ น้ำตื้นและน้ำลึก

เกาะญี่ปุ่น

เกาะเล็กๆ ที่มีประวัติว่าชาวญี่ปุ่นเคยมาเลี้ยงหอยมุกที่เกาะนี้ ชายหาดของเกาะญี่ปุ่นมีทรายที่ขาวละเอียดนุ่มเท้า นอกจากนี้ยังมีีน้ำทะเลที่ใสสะอาดจนมองเห็นพื้นทราย

บ่อน้ำร้อน-สวนรักษะวาริน

เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้ง 3 บ่อ มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียส น้ำพุร้อน แห่งนี้ได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยา ศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุ ที่สำคัญ และเป็นแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย จึงทำให้ไม่มีกลิ่นของกำมะถันและมีความบริสุทธิ์ สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิด โดยไม่ต้องผ่านการกลั่นกรองใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นน้ำบริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่งหนึ่ง ที่นำไปผ่าน พิธีพุทธาภิเษก ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนมีบริการอาบน้ำแร่ บำบัดรักษาสุขภาพผ่อนคลาย ความเมื่อยล้า ด้วยการบำบัดจากน้ำแร่ รวมถึง บริการแช่เท้าฟรีเพื่อผ่อนคลาย นอกจากนี้บริเวณใกล้บ่อน้ำร้อนได้จัดเป็น สวนสาธารณะ "รักษะวาริน"

พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และได้จัดจำลองบรรยากาศของ พระราชวังเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่ 5 ห้องบรรทมของพระราชินีและ พระราชโอรส พระราชธิดา ห้องทรงพระอักษร มาที่นี่เรามาเพื่อมาชมความงดงามและ สถาปัตยกรรมที่งดงามของปราสาทไม้ที่สร้างด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองทั้งหลัง

บ้านเทียนสือ

เป็นบ้านเก่าที่มีอายุกว่า 150 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่า เป็นบ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านหนึ่งของเมืองระนอง รวมทั้งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพบุรุษต้นตระกูล และสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆในอดีต เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่า เรื่องราวในอดีตของคนจีนในรุ่นแรกๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดระนอง

ภูเขาหญ้า (เขาหัวล้าน)

เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมีแต่ต้นหญ้าปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ภูเขาที่เต็ม ไปด้วยหญ้าต่างสีต่างวันเวลาและเนินเขางดงาม ในช่วงฤดูแล้งภูเขาหญ้าจะแปรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวยิ่งในช่วงในตกใหม่ๆอาจมีโอกาสได้แห่งของสายหมอกฝนลอย ไปมาอีกด้วย จึงนิยมเรียกกันว่า “ภูเขาหญ้าสองสี” การชมภูเขาหญ้านอกจากจะชมได้จากลาน กว้างด้านล่างแล้ว ยังสามารถขึ้นไปชมวิวในมุมสูงมีทางราบเชิงเขา มีทางเดินเท้าสำหรับนักท่องเที่ยว ขึ้นสู่บนสันเขาเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบ ซึ่งภูเขาแต่ละลูกไม่สูงมาก สามารถเดินเท้าขึ้นไปตามทางจาก ลูกนี้เดินต่อไปยังอีกลูกซึ่งเชื่อมต่อกัน

วัดบ้านหงาว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง ใกล้กับภูเขาหญ้าระนอง มีอุโบสถ 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า อุโบสถลอยฟ้ากว้าง รอบอุโบสถเทคอนกรีต เป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน มีนามว่า “หลวงพ่อดีบุก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีชื่อเป็นทางการว่า “พระติปุกะพุทธมหาศากยมุนีศรีรณังค์” อันมีความหมายว่า “พระพุทธรูปดีบุกองค์ใหญ่เป็นสิริมงคลและศักดิ์ศรีของเมืองระนอง” และยังมี ความสวยงามของฝาพนังที่แกละสลักเป็นลวดลายต่างๆ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

เทือกเขาเป็นทิวยาวในแนวเหนือ-ใต้ มีเขาแดนและเขาห้วยเสียด เป็นยอดเขาสำคัญ โดยมียอดเขานมสาว เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูง 1,089 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นป่าดิบชื้น มีดอกโกมาชุม ดอกไม้ประจำ จังหวัดระนอง เป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าเอื้องเงินหลวง จะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม กลีบสีขาวแต้มสีเหลืองอ่อน ตรงกลางของดอกโกมาชุมนั้นสวยงามมาก บนผืนป่าของอุทยานฯ แห่งนี้ยังมี ปูเจ้าฟ้า เป็นปูชนิดใหม่ของโลก พบครั้งแรกที่น้ำตกหงาว ลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนปูน้ำจืดทั่วๆ ไป กระดองและก้ามจะเป็นสีขาว ส่วนปาก เบ้าตา และขาทั้งสี่คู่ เป็นสีม่วงดำ

อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีความจุน้ำขนาด 10 ล้าน ลูกบาศก์เมตร โดยอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นแห่งนี้ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ จากการนำน้ำไปใช้ในการเกษตร สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ และยังเป็นแหล่งน้ำดิบอีกแหล่งน้ำในการสูบน้ำขึ้นมาเพื่อการผลิตน้ำประปา เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง ด้วยทัศนียภาพ ที่สวยงาม ตั้งอยู่ในที่สูงโอบล้อมด้วยหุบเขาเขียวขจีรอบด้าน และมีบรรยากาศที่เงียบสงบ ทำให้อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่ง นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายภาพกันอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆ อาจมีโอกาสได้เห็นสายหมอกบางลอยคลอเคลียอยู่ตามไหลเขา

ระนองแคนยอน

เป็นสระน้ำสีเขียวมรกตขนาดย่อมที่โอบล้อมด้วยหุบเขา ที่นี่เคยเป็นเหมืองแร่เก่ามาก่อนเป็นเหมืองแบบฉีดโดยฉีดน้ำให้กัดเซาะดินปนแร่จากตัวภูเขาให้ลงมาสะสมในแอ่งน้ำด้านล่าง หลังจากนั้นก็จะสูบน้ำในแอ่งขึ้นตามท่อเพื่อนำมาผ่านกระบวนการทางกายภาพ เพื่อทำการแยกแร่ออกจากทรายที่ไม่มีค่า ทำให้สภาพภูเขาเกิดลักษณะเว้าแหว่งสวยงามแปลก เมื่อมองจากเนินเขาข้างบนลงมาจะเห็นน้ำในบึงใสแจ๋วสะท้อนสีของฟ้าและต้นไม้เป็นสีเขียวอมฟ้าดุจดังมรกต

จุดชมวิวเขาฝาชี

จุดชมวิวแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดงมองเห็นลำน้ำกระบุรี ไหลมาบรรจบกับ ลำน้ำละอุ่นออก สู่ทะเลอันดามันเกิดเป็นทัศนียภาพน่าประทับใจของเกาะแก่งน้อยใหญ่มองเห็นฝั่งพม่านอกจากนี้แล้ว จุดชมวิวเขาฝาชี ยังเป็นจุดชม พระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง โดยเฉพาะในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม แสงสีสุดท้ายของท้องฟ้าจะสดสวย งดงามมากที่สุด ในบางวันยังสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้อีกด้วย